• Kontor Kristianstad

Vi är SESAM

Sesam Arkitektkontor AB startade 1992 när dåvarande medarbetare tog över kontoret från Samark arkitektkontor i Malmö. Kontoret ägs idag av Helena Nyholm och Mikael Persson. Vi är arkitekter, byggnadsingenjörer, inredare med bred kompetens från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar. Vi är certifierad tillgänglighetssakkunnig och Kontrollansvarig.

Vi är framtidsplanerare för människan

Vi är ett arkitektkontor som tror på att de fysiska rummen formar oss människor. Den fysiska miljön är faktisk och kan analyseras, diskuteras, modelleras, och konkretiseras. Därför anser vi på Sesam att det vi kan, nämligen forma rummet för människan, är en fantastisk ingång att påverka hur individer känner sig och mår. Vi har möjligheten och ansvaret att skapa miljöer där människan upplever, känner och påverkas. Utifrån det är vårt uppdrag och ansvar på Sesam att skapa bra rum och fysiska förutsättningar för människan. Rum som ska hålla under lång tid och påverka många människor.

För att skapa de bästa fysiska förutsättningarna för människan, ofta med snäva ramar, budget, plats eller möjligheten till underhåll krävs stor kreativitet och problemlösarlust. I våra projekt tänker ingen ensam, tillsammans lyfter vi kreativiteten, kunskapen och ingången i det som ska lösas till en högre nivå. Tillsammans på kontoret har vi olika erfarenhet och våra uppdrag har stor bredd, från planarbete, utredning och program till detaljlösningar och inredning. Vi vill arbeta för att få en helhet och bäst kunna påverka slutresultatet estetiskt, funktionellt, ekonomiskt och tekniskt. Det kan vara små, snabba projekt eller stora projekt som spänner över lång tid. Arbetsmetoden och vår inställning är alltid den samma.

Vår kreativitet överförs till faktiska och välfungerande lösningar genom nära samarbeten mellan arkitekter och ingenjörer på Sesam. Lika väl som vi arbetar tillsammans inom Sesam ser vi samarbeten med andra kunniga discipliner inom byggsektorn mycket värdefulla. Vi ser betydelsen i andras kunskaper, beställarens, konsulter och entreprenörers erfarenheter är en viktig källa för att vi ständigt kan utvecklas. Utvärdering av uppdragen är viktig för oss. När vi kan utnyttja det vi redan har gjort, utvärdera våra tidiga bedrifter, felsteg och succéer kan vi hela tiden börja ett steg högre upp.

Så tillsammans framtidsplanerar vi för att skapa bra rum och fysiska förutsättningar för människorna.