• Sommarro
  • Sommarro
  • Sommarro
  • Sommarro
  • Sommarro
  • Sommarro

Havremagasinet

Ombyggnad för kontor

Havremagasinet i Hässleholm byggdes i början av 1900-talet på statlig begäran för lagerhållning av stora mängder havre för militärens hästar i södra Sverige. Efter många års slumrande tillvaro fick vi 2010 uppdraget att väcka Havremagasinet till liv. Tanken med Havremagasinet var att uppdatera byggnaden med flexibla, moderna kontor som klarar dagens krav i en huskropp där själen redan finns ,och ska värnas.

Med en tydlig mittkärna fick vi plats för de nya funktioner som ett modernt kontor kräver i form av toaletter, pentry, dragningar för ventilation, förråd och gemensamma ytor. Kontorsytorna är uppbyggda för att enkelt kunna ändras till både cellkontor och öppna landskap. Plan 1 innehåller reception och gemensam matsal medan plan 6 innehåller konferens-och mötesrum. Plan 2-5 är rena kontorsplan. För att inte förfula den vackra tegelfasaden med utrymningstrappor eller ta plats med fler trappor i bygganden är huset utformad med ett TR2-trapphus. Varsamhet för de ursprungliga materialen har varit grundbulten i projektet.