På skrivbordet

Projekt under utveckling

Att bygga Sverige tar tid. Här är några av de projekt som just nu ligger på skrivbordet, utvecklas till förfrågningsunderlag, bygghandling eller är på väg att byggas ute på byggarbetsplatsen.