• Södertorg
  • Södertorg
  • Södertorg
  • Södertorg
  • Södertorg
  • Södertorg
  • Södertorg
  • Södertorg
  • Södertorg
  • Södertorg
  • Södertorg

Vård

Rum för läkande

Vi tror på att de fysiska rummen formar oss människor. Bra och skön fysisk miljö hjälper till att läka och stötta vårt mående.

Därför måste vi som arkitekter värna om rummet för den nedsatta människan. Vi grundar vårt arbete i den senaste forskningen om hur människans psykiska och fysiska hälsa påverkas av rummet runt henne. Vi har kraven från framtida föräldrar som ska besöka förlossningen, det långtidsinlagda barnet, patienten med tandläkarskräck, den panikslagne och familjen som tar ett sista farväl. Vi är alla skattebetalare och vi ställer krav på vår välfärd, vi hjälper till att bygga den. Vården utvecklas i snabb takt, digitala lösningar är en av flera spännande parametrar som vi har med i våra projekt.

Här har vi en genuin erfarenhet av både hårda och mjuka behoven inom vårdmiljön. Vi arbetar med vårdprojekt, allt från mindre ombyggnader till stora nybyggnader. Vi har erfarenhet av primärvård, sjukhusvård och tandvård och har för tillfället projekt på gång i Skåne och Blekinge. Vårdmiljöer ska vara robusta, ändamålsenliga, trygga och ska hålla över lång tid.

Våra uppdrag när det gäller rum för vård sträcker sig från från rumsfunktionsprogram till färdig bygghandling.