• Önnestad folkhögskola
  • Önnestad folkhögskola
  • Önnestad folkhögskola
  • Ljungdala
  • Ljungdala
  • Ljungdala
  • Ljungdala
  • Ljungdala
  • Ljungdala
  • Ljungdala

Skolor / utbildning

Rum för utveckling

Vi arbetar med rum för utveckling, allt från mindre ombyggnader till stora nybyggnader. Vi har erfarenheter och uppdaterar oss hela tiden på olika pedagogikers krav på det fysiska rummet. Vi arbetar både med offentliga och privata aktörer när det gäller det pedgogiska rummet och det som är kopplat till det. Vi har kraven från verksamhetens personal, barnen och ungdomars utveckling. Utbildningsmiljöer ska vara robusta, ändamålsenliga, inspirerande och ska hålla över lång tid. Här har vi en genuin erfarenhet av både de hårda och mjuka behoven.