• Vårdprojekt
  • Vårdprojekt
  • Vårdprojekt
  • Vårdprojekt
  • Vårdprojekt

OTC Karlskrona

Ortopedtekniskt center i Karlskona

I Karlskrona har vi ritat en påbyggnad av Blekingesjukhuset Karlskrona. Påbyggnaden inhyser det nya Ortopedtekniska centrumet.

Tanken med det nya ortopediska centrumet är att inom sjukhuset skapa en naturlig koppling till den nya delen av sjukhuset. Möjligheten att bygga ut sjukhuset i den kuperade terräng där det ligger är liten och därför såg vi möjligheten att bygga uppåt istället. Till projektet byggdes även entré och invändiga trappor om.

Vårt uppdrag har pågått från programskede till färdig bygghandling.