• Glashuset
  • Orangeri
  • Kyrkhult
  • Kyrkhult
  • Kyrkhult
  • Kyrkhult
  • Kyrkhult
  • Kyrkhult
  • Kyrkhult
  • Kyrkhult
  • Kyrkhult

Publikt

Rum för allmänheten

Vi tror på att de fysiska rummen formar oss människor. I de publika och offentliga rummen når vi många och kan därför påverka många.

Därför måste vi som arkitekter vara varsamma med hur vi formar de publika rummen. De publika rummen ska vara lika för alla och öppna upp för trygga platser och rum som det är lätt att mötas och röra sig i.

Vi arbetar med invändiga och utvändiga publika rum, både mindre och större och med varierande omgivningar. Vi arbetar både med offentliga och privata aktörer. Publika rum ska vara funktionella, kännas trygga för alla och uppfylla de lagkrav som gäller just det publika rummet.

Våra uppdrag när det gäller publika rum sträcker sig från tidiga skisser till färdig bygghandling.