• Stadsplanering
  • Stadsplanering
  • Stadsplanering
  • Stadsplanering
  • Stadsplanering
  • Stadsplanering
  • Stadsplanering
  • Stadsplanering
  • Stadsplanering
  • Stadsplanering
  • Stadsplanering

Bostäder för flera

Rum att leva i

Vi tror på att de fysiska rummen formar oss människor. Att ha en fysisk plats att känna sig hemma på hjälper till att skapa trygga människor.

Därför måste vi som arkitekter värna om en bra och skön boendemiljö som påverkar människorna positivt. Bostäder ska vara skapta för olika typer av människor, följa de lagstadgade kraven, vara lätta att ta hand om och åldras med värdighet.

Vi arbetar med flerbostäder både för privata fastighetsägare och för allmännyttan. Gruppboende, hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter, trygghetsbostäder. Det finns så många olika sätt att bo på, och vi har ritat det mesta. Boendet utvecklas och vi är öppna för nya typer av boende för att möta framtidens hemmabehov.

Våra uppdrag när det gäller flerbostäder sträcker sig från detaljplaneärende och markanvisningar till bygghandlingar.