• Christiansro äldreboende
  • Hammar gruppboende
  • Hammar gruppboende
  • Snälltågsvägen
  • Frostagatan
  • Åhus äldreboende

Kontor

Rum för arbete

Vi tror på att de fysiska rummen formar oss människor. Med tanke på hur stor del av vår vakna tid som spenderas i en fysisk arbetsmiljö så är det också rum som påverkar oss starkt.

Därför grundar vi vårt arbete i varje arbetsplats speciella förutsättningar och behov. I en tid när gränsen mellan arbete och fritid delvis raderas ut och den fysiska arbetsplatsen allt oftare är oklar är vår roll som arkitekter viktig för att möta upp de framtida behoven, men också skapa plats och rum för en gemenskap mellan de människor som arbetar tillsammans. Ett rum som är vårt och hjälper oss att bygga det vi håller på med, tillsammans.

Vi arbetar med små och stora arbetsplatser, ombyggnader och nybyggnader. Vi arbetar både med offentliga och privata aktörer. Arbetsmiljöer ska vara utformade med möjlighet till olika former av mötesplatser och stämningar. De ska vara funktionella, inspirerande och uppfylla de arbetsmiljökrav som ställs.

Våra uppdrag när det gäller rum för arbete sträcker sig från rumsfunktionsprogram till färdig bygghandling.