• Sommarro
  • Sommarro
  • Sommarro

Församlingshemmet

Nybyggnad

I centrala Kristianstad intill Heliga Trefaldighet har vi ritat ett nytt församlingshem i 3 plan. Byggnaden skapar nya effektivare ytor som skapar ett mer ändamålsenligt församlingshem.

Tanken med det nya församlingshemmet är att det ska vara i harmoni med kyrkan och byggnaderna intill och ändå synas att det är ett modernt hus. Ett öppet samvarorum med stora glasytor både mot kyrkan och mot den omslutna innergården.

Vårt uppdrag har pågått från programskede till färdig bygghandling. Tanken med det nya församlingshemmet är att det ska vara i harmoni med kyrkan och byggnaderna intill och ändå synas att det är ett modernt hus. Ett öppet samvarorum med stora glasytor både mot kyrkan och mot den omslutna innergården.