• Sommarro
  • Sommarro
  • Sommarro

Församlingshemmet

Nybyggnad

I centrala Kristianstad intill Heliga Trefaldighet har vi ritat ett nytt församlingshem i 3 plan. Byggnaden ger nya effektivare ytor som skapar ett mer ändamålsenligt församlingshem.

Tanken med det nya församlingshemmet är att det ska vara i harmoni med kyrkan och byggnaderna intill och ändå utstråla en ny tid i församlingens historia. Ett öppet samvarorum med stora glasytor både mot kyrkan och mot den omslutna innergården bjuder in allmänheten till församlingens hem.

Vårt uppdrag har pågått från programskede till färdig bygghandling.