En föreställning i skuggspel och fiffig funktion tar plats på scen

Tivoliscenen

När det var dags för Tivoliscenen från 1981 att rustas upp fick vi i uppdrag att rita ett förslag på en ombyggnad. Uppdraget fick vi genom en inbjuden tävling. Den nya scenen stod på plats 2018 och bidrar till Tivoliparken med ett scenrum som är både pampigt och modest på samma gång. För dig som uppträder och din arbetsgrupp finns alla faciliteter intrikat dolda på scenens baksida. Scenrummet är format för att ge bästa akustiska och visuella upplevelsen. Den gyllene laserade träpanelen skapar ett listverk som finurligt maskerar bärverket och skapar ett vackert skuggspel över fasaden. Den vikbara väggen skapar en föreställning i sig och bidrar med ytterligare ett skikt till scenens olika lager.

Uppdrag

Ny Scen och Loge i Tivoliparken, Kristianstad
Uppdragsgivare: Kristianstads Kommun

Scenens plats flikar ut i parken.
Tivoliscen
Tivoliscen panel
Panelen fungerar som en hyllning till parkens träd.
Fasaden ger en yta för skuggspel.