Att känna sig välkommen hem till ABK - vem du än är

ABK Huvudkontor-Hemma hos ABK

ABK´s nya Huvudkontor och Kundcenter invigdes våren 2020. Att känna sig välkommen hem till ABK – vem du än är. Att skapa en trygg och trivsam plats för alla framtida och nuvarande hyresgäster till ABK. Att stötta de anställdas arbete med tilltalande kontor, mötesrum och personalytor. En rigid och utmanande byggnadsstuktur har fått ge vika för mjuka former och ett flexibelt innehåll.

Uppdrag

ABKs nya huvudkontor med kontor och kundcenter, Kristianstad.
Uppdragsgivare: ABK

ABK:s alla fastigheter bildar ett mönster.
Utrymme för barn att leka.
Lek med material och kulörer för att skapa hemmamiljö.
En rå, naturlig yta i en urban miljö.
Lilla lila styrelserummet.