Värme och liv – en självklar del av stadsrummet

Församlingshemmet

Att vara granne med ”Nordeuropas skönaste renässanskyrka”. Att bygga mitt intill Kristianstads stadskärna från 1600-talet. Att skapa rum för sammankomster i kyrkans anda. Byggnadskropparna och muren i kolbränt rött tegel omsluter en innergård och tar ner den pampiga skalan till en förtrolig miljö för mänskliga möten. Teglets olika förband och behandling skapar en värme och ett liv i fasaden.

Församlingshemmet fick Kristianstads Kommuns byggnadsmiljöpris 2019 med motiveringen: ”Det nya församlingshemmet är ett väl utformat stycke arkitektur som kompletterar och berikar stadens kanske allra känsligaste kulturmiljö. Det är en arkitektur som inte förhäver sig men inte heller är överdrivet tillbakadragen. Genom sin väl avvägda skala och gedigna färg-, form- och materialval förhåller sig byggnaden respektfullt till den historiska omgivningen, inte bara till Heliga trefaldighetskyrkan utan även den kvartersstruktur som nybyggnaden ingår i och det ursprungliga församlingshemmet. Med enkla medel har man skapat en öppen och välkomnande entré och en vacker byggnad som redan blivit en självklar del av stadsrummet.”

Uppdrag

Församlingshem vid Heliga Trefaldighetskyrkan.
Uppdragsgivare: Kristianstad, Svenska Kyrkan

Att förhålla sig till dåtidens starka uttryck.
Symboliken genomsyrar huset.