Visa kraften och historiens påverkan på rummet, det nöttas äkthet

Havremagasinet i Hässleholm

Att förlänga en byggnads livscykel och sätta huset åter i bruk. Att ge det en ny användning. Från ett magasin från 1917 för förvaring av havre till militärens hästar till en kontorsbyggnad för Hässleholms Kommun. Havren har silats genom träbjälklagen. Historien sitter i tegelväggarna. Vi skapar nya möjligheter efter moderna behov. Att lyfta havren, historien, kraften i träpelarna och konstruktionen. Att synliggöra det som blivit kvar när de tidigare nyttjarna lämnat byggnaden - målningarna, de slitna trapporna och det nötta golvet.

Uppdrag

Ombyggnad till Kontor för kommunen.
Uppdragsgivare: Hibab

Färgsättning utgår ifrån havrets färgskiftningar och fastighetens kulörer.
Havremagasinet - byggritning
Bra arkitektur låter historien leva vidare och möta framtiden.
Historien gör sig påmind som markör.
Havremagasinet skiss